Novinky


Rozsvícení vánočního stromečku

Sbor dobrovolných hasičů Šimanov Vás v pátek 30.11.2018 od 18.00 hod. zve na tradiční rozsvícení vánočního stromečku


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šimanova. Odkaz na zápis najdete zde


Sportovně-výtvarné odpoledne

Obec Šimanov a Spolek Šimanov Vás v sobotu 17.11.2018 od 15.30 hod. zvou na Sportovně-výtvarné odpoledne


Podzimní vycházka spojená s opékáním

Spolek Šimanov Vás v sobotu 27.10.2018 od 14.30 hod. zve na Podzimní vycházku spojenou s opékáním


Konání ustavujícího zasedání zastupitelstva

Ve středu 31.10.2018 se v 19:30 hod. uskuteční ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 04.10.2018. Odkaz na zápis najdete zde


Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Ve dnech 09.10.2018 - 10.10.2018 se uskuteční odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.


Kůrovcová nahodilá těžba

S ohledem na výskyt kůrovcové nahodilé těžby obec nabízí z obecních lesů samovýrobu palivového dřeva.


Zasedání zastupitelstva

Ve čtvrtek 04.10.2018 se v 19:00 hod. uskuteční sedmé zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 12.09.2018. Odkaz na zápis najdete zde


Václavské posezení

V pátek 28.09.2018 se v 18:00 hod. koná v budově OÚ „Václavské posezení“ s hudbou a dobrým jídlem. Více plakát zde


Zasedání zastupitelstva

Ve středu 12.09.2018 se v 18:30 hod. uskuteční šesté zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.


Promítání videa z letní kulturní akce

V pátek 07.09.2018 se od 19:00 hodin uskuteční promítání videa z letošní kulturní akce "O moderní popelce". Promítání se uskuteční v budově Obecního úřadu Šimanov.Všichni jste srdečně zváni.


Informace o dovolené paní doktorky Miloslavy Němcové

Informace o dovolené paní doktorky Miloslavy Němcové. Informace zde


Upravená otevírací doba Pošty Partner Větrný Jeníkov

Upravená otevírací doba Pošty Partner Větrný Jeníkov v termínu od 16. do 30.07.2018. Informace zde


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 18.06.2018. Odkaz na zápis najdete zde


Uzavírka silnice Šimanov - Větrný Jeníkov

Ve dnech 02.07.18 - 04.07.18 bude neprůjezdný úsek Šimanov - Větrný Jeníkov, plánek objíždky zde


Letní kulturní akce s názvem O moderní popelce

V sobotu 28.07.2018 se od 16:30 hod. uskuteční letní kulturní akce s názvem O moderní popelce. Leták zde.Všichni jste srdečně zváni.


Přerušení dodávky el. energie

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky el. energie dne 25.6.2018, leták zde


Zasedání zastupitelstva

Ve pondělí 18.06.2018 se v 18:00 hod. uskuteční páté zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.


Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Šimanov

V pondělí dne 11. června 2018 od 17.00h se uskuteční v budově Obecního úřadu Šimanov opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Šimanov


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25.05.2018. Odkaz na zápis najdete zde


Zasedání zastupitelstva

Ve pátek 25.05.2018 se v 18:00 hod. uskuteční čtvrté zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.


Otevření rybníku Moravák

V sobotu 09.06.2018 se od 16:00 hod. uskuteční otevření rybníku Moravák. Všichni jste srdečně zváni.


Zápis ze zasedání zastupitelstva

Do složky Zápisy ze zastupitelstva byl přidán zápis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25.04.2018. Odkaz na zápis najdete zde


Odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Ve dnech 10.05.2018 - 11.05.2018 se uskuteční odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.Kalendář kulturních akcí


Některé termíny mohou být změněny


27.01.2018 - Ples SDH Šimanov


10.02.2018 - masopustní posezení


Únor 2018 - Sportovně výtvarné odpoledne (SVO) - výroba lodiček


Březen 2018 - SVO - návštěva "včelí stezky"


01.04.2018 - pletení pomlázek


Duben 2018 - SVO - nauka o lese


07.04.2018 - sběr železa


30.04.2018 - slet čarodějnic


09.06.2018 - slavnostní otevření rekonstr. rybníka


23.06.2018 - hasičský bál


28.07.2018 - letní večer s divadlem04.08.2018 - hasičská soutěž28.09.2018 - Václavská pouť


27.10.2018 - SVO - vycházka do lesa


17.11.2018 - sportovně výtvarné odpoledne (SVO)


01.12.2018 - rozsvícení vánočního stromečku


05.12.2018 - Mikuláš a čerti


29.12.2018 - Silvestr "jinak"


Prosinec 2018 - sportovně výtvarné odpoledne (SVO)Ostatní


Propagace Kraje Vysočina

V roce 2012, 2013 a 2014 získala obec podporu od Kraje Vysočina a Fondu Vysočiny. Více v letáku.


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Obecní úřad Šimanov

Logo MAS Třešťsko
Adresa:
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov


Starosta:
Ing. Miroslav Lev
mobil:608 080 864

e-mail: obecsimanov@centrum.cz


10.12.2018
Julie

Obecní znak


Obecní znak

Znak obce Šimanov


Něco málo z historie a tvorby obecního znaku Šimanov.


Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního pečetního znamení obce Šimanov. Archivní fondy Národního archivu v Praze a Archivu Národního muzea v Praze z období před konstitucí obecního zřízení, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce, totiž ukazují pouze otisky pečeti panství Větrný Jeníkov, případně otisk jedné další nezřetelné a tedy neidentifikovatelné pečeti.
Zajímavé přitom je, že v případě několika dalších obcí tehdelšího panství Větrný Jeníkov existují doklady v podobě otisků obecních pečetí a svým pečetidlem s obrazem českého zemského patrona sv. Václava disponovala i branišovská farnost k níž Šimanov náležel.
Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce nebyl k dispozici vhodný sfragistický podklad v podobě historického obrazového obecního pečetního nebo razítkového znamení, jehož figurální námět by mohl být uplatněn v novém (heraldickém) znaku obce. Pro tvorbu nového znaku obce to znamená nutnost využití alternativního postupu výběru vhodných znakových figur. Jinými slovy: Neukazuje-li se jako možné heraldizovat staré obrazové znamení obce, znak lze vytvořit prostřednictvím kombinace znakových figur a relevantích motivů z historie a geografie obce.


O které znakové figury může jít?


 1. Figura milíře s planoucím ohněm představující tzv. mluvící namení obce, což znamená, že figura ve znaku přítomná odkazuje na název nositele znaku. Historická varianta názvu ibce - Kellersdorf - s totiž interpretuje dvojím způsobem, přičemž foneticky se německý název obce překládá nako "Uhlířská ves". S tímto názvem podle některých výkladů souvisí i české označení obce Šimanov či Šimonov, které má podle historických regionálních vlastivědných textů označovat uhlíře Šimona, jenž s několika dalšími uhlíři osadil na úpatí vrchu Strážníku "...kus starého lesa na pálení uhlí pro stříbrné hutě. Uhlíři si postavili v lese dřevěné příbytky a začali pálit uhlí. Když les spálili, zakoupili se paseky a mýtě. Ty zkopali kousek po kousku na pole a usadili se zde trvale..."
  Na základě této legendy odvozené od německého názvu obce se tedy Šimanov považuje za uhlířskou ves založenou někdy ve druhé polovině 13. století.


 1. Kromě figury milíře lze v bodě 1 popsaný výklad názvu obce vyjádřit ještě například heroldskou figurou hrotu, nebo obecnou figurou krále milíře. Hrot může svým tvarem připomínat jak milíř, tak siluetu stromu, zatímco král milíře - tj. středověký kůl - je pak reálný komponent skutečného milíře.


 1. Figura dvojice zkřížených klíčů je převzata ze znaku želivského kláštera a kromě vyjádření historické vazby vsi ke klášternímu panství se jedná rovněž o mluvící znamení, které odkazuje na druhý možný výklad názvu Kellersdorf, jenž se dle odborné literatury vysvětluje jako "... ves, z níž náležely dávky klášternímu důchodnímu...".


 1. Figura plamene neboli planoucího ohně připomíná rovněž vrch Strážník, k němuž se vztahuje pověst o strážních ohních na někdejší humpolecké stezce.


Barevné řešení návrhu znaku obce Šimanov


Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení. U návrhu znaku bylo uvažováno o následujících barevných kombinacích s těmito významy:


 • zlatá + modrá = znakové tinktury znaku želivského kláštera (zlaté klíče v modrém znakovém poli),

 • červená = heraldická reflexe přirozené barvy ohně,

 • modrá, stříbrná, zelená, zlatá = barvy venkovské krajiny (stromy, lesy, louky, pole, vodní toky, širé nebe),

 • zlatá, černá = heraldická reflexe zbarvení dřevěného krále milíře,

 • stříbrná + červená = historické české zemské barvy = poloha obce v historicky české části moravsko-českého kraje Vysočina.Informace o předání dekretu o udělení znaku a vlajky

Dne 13.4.2011 byl v budově Parlamentu České republiky předsedkyní poslanecké sněmovny paní Miroslavou Němcovou slavnostně předán starostce obce paní Lence Procházkové dekret o udělení obecního znaku a vlajky.V sekci Dokumenty si můžete prohlédnout oskenovaný dekret a dále soubor s několika fotografiemi. Na předávání dekretu bylo natočeno amatérské video, které si můžete prohlédnout zde.